aksel - Buskene

Buskene
Buskene
Gå til indhold
Aksel's side

IX.D.2.f
Aksel Busk Sørensen er født den 9. december 1919 i Houlbjerg, og han døde den 13. august 1999 i Ulstrup. Han blev gift den 7. oktober 1950 i Skorup Kirke med Asta Schøler Jensen, der er født den 13. august 1929 i Thorsø, som datter af landmand Jens Schøler Jensen og hustru Margrethe Schøler.
Bosat: Sofienlundparken 13, Ulstrup.
Aksel Busk Sørensen gik i skole i Houlbjerg i 7 år og tjente derefter som land brugsmed hjæl per. l vinteren 1946-1947 havde han et ophold på Ollerup Gymnastikhøjskole, og dernæst arbejdede han som karl i 3 ½ år hos sine tilkommende svigerforældre Efter giftermålet købte parret en landbrugsejendom i Enslev på 14 tdl., og denne gård drev parret i 46 år, hvorefter de købte andelsbolig i Ulstrup. - Aksel Busk Sørensen sad i bestyrelsen for Venstrevælgerforeningen i Vellev, og han var bestyrelsesmedlem i Enslev Vandværk Han var i mange år gymnastikleder.

Asta Schøler Jensen gik i skole i Thorsø i 7 år og tjente derefter hjemme hos forældrene i 1 år, hvorpå hun i sommeren 1944 havde et ophold på Vivild Ungdomsskole. Hun tjente nu atter i forskellige huslige pladser indtil giftermålet, afbrudt af et ophold på Rødding Højskole i sommeren 1949. Efter giftermålet var hun medhjælpende hustru til 1967, da hun blev deltidsansat hjemmehjælper i Hvorslev Kommune. Som sådan var hun beskæftiget i 23 år til 1990, hvor hun gik på efterløn. - Asta Schøler Jensen har siddet i bestyrelsen for Røde Kors i Vellev afdelingen, i bestyrelsen for Ulstrup og Omegns Husholdningsforening, hvor hun både var formand og kursusleder i mange år. Derudover har hun været medlem af Vellev Menighedsråd i 8 år, og i dag er hun sekretær i Ældre Rådet i Hvorslev Kommune.

IX.D.2.f.1)
Per Schøler Busk Sørensen er født den 2. oktober 1951 i Enslev, Vellev Sogn. Han blev gift den 22. maj 1979 i Rødding Kirke med Karin Baunholt Nielsen, der er født den 28. september 1953 i Borridsø, Gerning Sogn, som datter af gårdejer Arne Nielsen og hustru Rita Andreasen. Ægteskabet blev ophævet i 1990, og Per Schøler Busk Sørensen lever nu sammen med Ulla Rix Trinderup (gift Kammersgaard), der er født den 18. januar 1952 i Vorning som datter af gårdejer Jens Tony Jensen Trinderup og hustru Karen Helene Rix.
Bosat: Meldgårdsvej 47, Rødding, Tjele.
Per Schøler Busk Sørensen bestod studentereksamen fra Randers Statsskole i 1971 og blev i 1972 optaget på Th. Langs Seminarium i Silkeborg, hvorfra han dimitterede som lærer i 1976. Han har siden haft ansættelse på Rødding Skole. - Per Schøler Busk Sørensen har siddet i bestyrelsen for idrætsforeningen samt for borgerforeningen. Han er i dag kasserer i vandværket, og han sidder i bestyrelsen for Rødding Andelskasse, hvor han var medlem af repræsentantskabet til 2002.

Karin Baunholt Nielsen bestod realeksamen i 1970 og blev derefter uddannet sygeplejerske på Viborg Sygehus, hvor hun siden har arbejdet.
Karin Baunholt Nielsen medbragte i ægteskabet sønnen Arne, som blev adopteret af Per Schøler Busk Sørensen i 1979.

Ulla Rix Trinderup (Kammersgaard) bestod studentereksamen i Randers i 1971 og blev derefter optaget på Winthers Seminarium i Silkeborg, hvorfra hun dimitterede i 1975. Efter at have haft forskellige vikariater i ca. 4 år blev hun i 1979 fastansat ved Rødding Skole, hvor hun siden har undervist. - Ulla Rix Trinderup (Kammersgaard) er medlem af bestyrelsen for Rødding Brugsforening, hun spiller med i den lokale revy, og hun er medlem af "Kulturrødderne" (kommunal kulturforening for Tjele Kommune) med bl.a. dukketeater.
Ulla Rix Trinderup (Kammersgaard) medbragte i samlivet børnene: Maria Rix Kammersgaard, født den 17. marts 1981 i Hammershøj og Anne Rix Kammersgaard, født den 15. marts 1985 i Hammershøj.

IX.D.2.f.1)a)
Arne Omar Baunholt Busk Sørensen er født den 22. marts 1974 i Viborg. Han lever sammen med Marie Martiny Kristensen, der er født den 2. november 1975 i Viborg som datter af landmand Laust Martiny Kristensen og hustru, social- og sundhedshjælper Inger Margrete Kophøj Nielsen.
Bosat: Hobro Landevej 64, Tjele.
Arne Omar Baunholt Busk Sørensen bestod sproglig studentereksamen fra Viborg Katedralskole i 1994 og var derefter ½ år i Ecuador, hvorpå han arbejdede på MD Foods i Rødkærsbro. 11995 blev han optaget på Skive Seminarium, hvorfra han dimitterede som lærer i 1999. l løbet af studietiden arbejdede han bl.a. i weekenderne på MD Foods samt som sommerferieafløser, og derudover var han vikar på Skivehus Skole og leder af Rødding Ungdomsklub. l 1999 blev han ansat på Ørum Fællesskole, og han læser i øjeblikket på den pædagogiske diplornuddannelse. - Arne Omar Baunholt Busk Sørensen er bestyrelsesmedlem i Rødding Ungdomsklub, hvor han siden 2002 igen har været leder. Derudover er han i SSPGruppen i Tjele Kommune.

Marie Martiny Kristensen er lærer på Nordre Skole i Viborg.

IX.D.2.f.1)b)
Lisbeth Baunholt Busk Sørensen er født den 13. november 1979 i Viborg.
Bosat: Edouard Suensonsgade 3, Århus N.
Lisbeth Baunholt Busk Sørensen bestod sproglig studentereksamen fra Viborg Katedralskole i 1999 og havde derpå forskelligt arbejde, bl.a. som pædagogmedhjælper og lærervikar på Rødding Skole. Efter et ophold på Ask Højskole i 2000 var hun på sprogskole i Paris, Frankrig, hvorpå hun søgte ind på Århus Dag- og Aftenserninarium, hvor hun i øjeblikket læser til lærer.

IX.D.2.f.2)
Kirsten Schøler Busk Sørensen er født den 20. januar 1955 i Enslev, Vellev Sogn. Hun blev viet den 12. februar 1993 på Bergen Rådhus i Norge og kirkeligt viet i Vellev Kirke den 12. juni 1993 med Vidar Bruvik, der er født den 26. september 1956 i Norge som søn af brandmand Viktor Bruvik og hustru, kontorassistent Esther Helle.
Bosat: Høgatun 5 A, Indre Arna, Norge.
Kirsten Schøler Busk Sørensen bestod studentereksamen fra Randers Statsskole i 1973 og var derefter au pair i USA i 1 år, hvorpå hun begyndte uddannelse til sygeplejerske på Århus Kommunehospital og blev udlært i 1978. Hun fortsatte på hospitalet i 10 år, og dernæst rejste hun til Oslo og blev ansat som sygeplejerske i 1 år. Fra 1993 til 1999 arbejdede hun på Haukeland Sykehus i Bergen, og hun er i dag hjemmesygeplejerske i Bergen Kommune. - l 1989 var hun ½ år registreret fisker på ægtefællens båd.
Kirsten Schøler Busk Sørensen har siddet i forældrerådet på skolen, heraf 1 år som formand.

Vidar Bruvik gennemgik 9 års skolegang. Som ung var han aktiv svømmer og fik uddannelse som svømmetræner. Fra 1981 til 1983 var han hjælpetræner på Det norske Svømmelandshold og fra 1983 til 1987 cheftræner for AGF's svømmeafdeling i Århus. l 1987 rejste han tilbage til Norge, hvor han købte en fiskekutter, og siden har hans erhverv været fjordfiskeri. - Han sidder i dag i bestyrelsen for den lokale svømmeklub.

IX.D.2.f.2)a)
Anders Busk Brovik er født den 3. maj 1990 i Bergen, Norge.

IX.D.2.f.2)b)
Mette Busk Brovik er født den 6. juni 1992 i Bergen, Norge.

IX.D.2.f.3)
Margit Schøler Busk Sørensen er født den 8. august 1957 på Randers Sygehus. Hun blev gift den 24. september 1983 i Vellev Kirke med Erik Klitte, der er født den 28. marts 1950 i Randers som søn af vaskeriejer Richardt Klitte og hustru, bogholderchef Nanna Bust Pedersen.
Bosat: Gl. Finderupvej 11, Viborg.
Margit Schøler Busk Sørensen bestod studentereksamen i Randers i 1976 og arbejdede derefter som postbud, hvorpå hun var ansat på Vølund Vaskemaskinefabrik. Senere arbejdede hun som ekspeditrice i Ulstrup, og i september 1977 begyndte hun uddannelse til sygeplejerske på Viborg Sygeplejeskole, hvorfra hun bestod eksamen i marts 1981. Hun har siden arbejdet som sygeplejerske på Viborg Sygehus. - Margit Schøler Busk Sørensen har siddet i bestyrelsen for Vellev ldrætsforening og i bestyrelsen for FDF i Finderuphøj.

Erik Klitte gennemgik 9 års skolegang i Hvidovre og stod derefter i lære som værktøjsmager ved Clipsa i Rødovre, hvor han udlærtes i 1970. Efter at have aftjent sin værnepligt ved garnisionstropperne i Skive samt på Svanemøllens Kaserne i København arbejdede han som pædagogmedhjælper i et par år, hvorpå han fik job som kopimaskinereparatør ved HaroSystemer i København. Herefter var han beskæftiget 6 år ved Rex Rotary, inden han blev værkfører ved Jacobi Montering i Viborg. Siden januar 1985 har han arbejdet i firmaet Hestbech i Nørresundby som emballagesælger. - Erik Klitte har siddet i bestyrelsen for børnehaven Spurvehuset i Viborg, og han har været medlem af skolebestyrelsen for Finderuphøj Skole.

IX.D.2.f.3)a)
Karsten Hartly Klitte er født den 25. januar 1976 i Glostrup.

IX.D.2.f.3)b)
Morten Busk Klitte er født den 17. august 1987 i Viborg.

IX.D.2.f.3)c)
Lene Busk Klitte er født den 22. juli 1989 i Viborg.


buskene.dk
Tilbage til indhold