anna - Buskene

Buskene
Buskene
Gå til indhold
Anna's side

IX.D.2.j
Anna Kirstine Busk Sørensen er født den 16. maj 1925 i Houlbjerg, og hun døde den 30. december 1997. Hun blev gift i 1945 med Karl Erhardt, der er født den 4. oktober 1921 i Bøstrup som søn af Jens Mikkelsen Erhardt og hustru Karoline.
Anna Kirstine Busk Sørensen gik i skole i 7 år og kom derefter ud at tjene forskellige steder indtil giftermålet. Herefter var hun hjemmearbejdende husmor, og ind imellem gik hun ud og lavede mad til private fester, ligesom hun stod for maden til private fester i forsamlingshuset i
Houlbjerg og i Vellev. Datteren Lissi fortæller, at hun bl.a. andet lavede mad hos kammerherre Obel og hustru på godset Hagsholm, hvor hun bl.a. lavede mad til pinsesse Benedikte. -" Min mor var i den grad familiens samlingspunkt og et meget hjælpsomt og omsorgsfuldt menneske".

Karl Erhardt gennemgik 7 års skolegang og tjente derefter hjemme hos forældrene på Bostruplund, afbrudt af et ophold på Hadsten Højskole i 1942-1943. 1 1946 overtog han fødegården, som han drev indtil 1993, da ægteparret flyttede i hus på Solbakken i Hammel. Karl Erhardt havde mange tillidshverv, bl.a. var han kasserer i forskellige foreninger herunder Venstrevælgerforeningen i Århus Amt.

IX.D.2.j.1)
Lissi Busk Erhardt er født den 30. oktober 1945 i Bøstrup, Houlbjerg Sogn. Hun blev gift den 27. februar 1971 i Houlbjerg Kirke med Christian Agerskov Christensen, der er født den 21. juli 1945 i Gandrup, Ø. Hassing Sogn, som søn af fodermester Niels Ingemann Christensen og hustru Karen Jensine Skov.
Bosat: Østeralle 22, Hammerum, Herning,
Lissi Busk Erhardt gennemgik 7 års skolegang og tjente derefter som ung pige i huset i et par år, hvorpå hun havde et ungdomsskoleophold i Vandel. Efter at have arbejdet 1 ½ år på Fårup Alderdomshjem og ½ år på Sølund ved Skanderborg var hun beskæftiget 3 år på et plejehjem for kronisk syge i Århus. l 1968 blev hun elev på Frøken Wolffs Tilskærerskole i Herning, og 2 år senere fik hun job som tilskærer på Mobett i Herning, hvor hun arbejdede i 3 år, inden hun blev hjemmehjælper under Herning Kommune. Fra 1973 til 1990 arbejdede hun som tilskærer, bl.a. på Danseskolen i Herning og ved Meldgaard i Hammerum. Fra 1990 og til 2000 var hun ansat hos Zartow i Gjellerup. I øjeblikket er hun beskæftigelsesmedarbejder på Toftebocentret i Hammerum.

Christian Agerskov Christensen gennemgik 7 års skolegang og tjente derefter som landbrugsmedhjælper i 2 år, hvorpå han var på søfartsskole i Esbjerg. Efter at have ejlet 3 måneder med skibet Lonelil fik han job hos en vulkanisør i Bjerringbro, og efter at have aftjent sin værnepligt ved Kongens Fodregiment i Fredericia, hvorfra han hjemsendtes i november 1966, blev han ansat på Grundfos i Bjerringbro. Herpå arbejdede han først hos en entreprenør i Herning og senere på et vulkaniseringsværksted, ligeledes i Herning, og siden 1973 har han haft job på Ege Taepper i Herning. - Christian Agerskov Christensen har været sikkerhedsrepræsentant i firmaet Ege Tæpper.

IX.D.2.j.1)a)
Lene Erhardt Christensen er født den 3. august 1971 i Herning.
Bosat: Danmarksgade 3 B, Herning.
Lene Erhardt Christensen bestod 10. klasses eksamen i Hammerum og gennemgik derpå EFG-basisåret indenfor handel og kontor i Herning, hvorpå hun var au pair 1 år i England. l 1992 bestod hun hf og fra 1993 til 1997 var hun konfektionstekniker med udstationering i bl.a. Polen for kortere perioder. Herpå blev hun uddannet tekstilindkøber i Herning og har siden arbejdet som salgs- og indkøbsassistent.

IX.D.2.j.1)b)
Lars Erhardt Christensen er født den 4. oktober 1976 i Herning.
Bosat: Østeralle 22, Hammerum, Herning.
Lars Erhardt Christensen afsluttede sin skolegang efter 10. klasse i 1993 og tog derefter et sabbatår, hvor han bl.a. arbejdede med ordblinde samt indspillede en film i Florida, hvor han var stuntman. Efter hjemkomsten til Danmark var han medinstruktør på ungdomsskolen og forfatter til en musical, som vandt Herning Kommunes kulturpris i 1996. Siden har han arbejdet nogle år som pædagogmedhjælper, og han er nu pædagogstuderende. - l 1997 bestod han hf.
buskene.dk
Tilbage til indhold