arne - Buskene

Buskene
Buskene
Gå til indhold
Arne's side

IX.D.2.e
Arne Busk Sørensen er født den 26. januar 1918 i Væth, Ørum Sogn. Han blev gift den 1.
december 1950 i Hvilsager Kirke med Elly Margrethe Poulsen, der er født den 18. juli 1929 i Lisbjerg som datter af landmand Holger Poulsen og hustru Maren Nielsen Loft.
Bosat: Traneparken 46, Assentoft, Randers.
Arne Busk Sørensen gik i skole i Houlbjerg i 7 år. Allerede som 11-årig tjente han ved landbruget, og i vinteren 1946-1947 havde han et ophold på Ollerup Gymnastikhøjskole. l maj 1939 indkaldtes han til militærtjeneste, først 4 uger i København og dernæst 11 måneder i Sønderborg som sygepasser. Efter hjemsendelsen vendte han tilbage til landbruget og havde forskellige pladser til giftermålet, hvor han overtog en gård på 12 tdl.. Senere tilkøbtes yderligere 5 tdl., og gården drev han som alsidigt landbrug til 1992, da han afhændede den og flyttede til Assentoft. - Arne Busk Sørensen sad i 5 år i bestyrelsen for Randers Amts Gymnastik- og Idrætsforening, og han har været kasserer i den lokale Husmandsforening. Derudover var han i bestyrelsen for Hannebjerg Brugsforening.

Elly Margrethe Poulsen gik i skole i Lisbjerg og Kolt, i alt i 7 år, hvorpå hun tjente i huset hos en frugtavler i 1 ½ år Efter et ophold på Egå Efterskole i 1944 fik hun job på Houlbjerg-Granslev Alderdomshjem, og efter et 5 måneders ophold på St. Restrup Husmandsskole fortsatte hun på skolen som "kold jomfru". Den sidste tid inden giftermålet havde hun plads på gården Stopdrup i Voldby, og dernæst var hun hjemmearbejdende husmor i en periode, medens børnene var små. Senere arbejdede hun 11 år på plastfabrikken Fjordblink, og herpå var hun ansat i nogle år som oppasser på en gård i Assentoft. - Elly Margrethe Poulsen har siddet i bestyrelsen for de lokale husmoderforeninger i Langkastrup og senere i Assentoft.

IX.D.2.e.1)
Bente Busk Sørensen er født den 16. december 1952 i Tammestrup, Essenbæk Sogn. Hun blev gift den 6. juni 1981 i Assentoft Kirke med Lars Kristian Nielsen, der er født den 11. januar 1951 i Herning som søn af arkitekt Kristian Hans Nielsen og hustru, defektrice Karen Margrethe Nielsen.
Bosat: Poul Gerness Vej 35, Ikast.
Bente Busk Sørensen bestod studentereksamen fra Randers Statsskole i 1972 og var derefter 5 måneder på Gymnastikhøjskolen ved Viborg, inden hun i august 1973 blev optaget på Herning Seminarium, hvorfra hun dimitterede i sommeren 1977. Efter at have arbejdet en periode på Ikast Østre Skole, blev hun i august 1981 ansat på Hyldgaardskolen i Ikast. I maj 2001 blev lærerjobbet til et bijob, da hun fik ansættelse som koordinator og daglig leder ved Ikast Kommunes Kulturmødested " Bakkehuset". Bente Busk Sørensen har siddet i bestyrelsen for Herning Gymnastikforening og for Ikast Gymnastikforening, og hun har været aktiv i forskellige ad hoc-udvalg. Hun er nu formand for et lokalt kor ved navn "Den totale dekadence".

Lars Kristian Nielsen afsluttede folkeskolen efter 2. real i Herning og tog derefter hf fra Herning Seminarium, hvorpå han tog den 1-årige handelseksamen fra Herning Handelsskole. l 1972 fik han job som revisorelev i Revisionsinstituttet af 1964 i Skanderborg, og her udlærtes han i 1974. Senere samme år indkaldtes han til militærtjeneste ved flyvevåbenet, først i Kongelunden på Amager og siden ved Velfærdstjenesten på Flyvestation Karup. Efter hjemsendelsen fik han arbejde som regnskabschef i Århus i 1 år, og fra august 1976 til august 1985 var han beskæftiget ved Herning Kommunes skattevæsen som assistent. Sideløbende med sin ansættelse tog han forskellige kurser, bl.a. merkonomkursus i regnskabsføring samt revision. Desuden tog han uddannelse som reg. revisor, og har siden arbejdet som sådan i forskellige firmaer til oktober 1998, bl.a. 2 år i revisionsfirmaet Vistisen & Lunde Nielsen, ved TP Revision i Herning og i revisionsfirmaet Grethe Jensen i Silkeborg. Siden oktober 1998 har han drevet eget revisonsfirma i Ikast. - Lars Kristian Nielsen sidder i bestyrelsen for Herning Speedway Klub samt i Ikast Atletik- og Motionsforening. Derudover sidder han i skolebestyrelsen for Ikast Østre Skole, og han er medlem af Sct. Georgs Gilderne i Ikast.

IX.D.2.e.1)a)
Anne Mette Busk Nielsen er født den 24. februar 1983 i Herning.
Hun gik i skole i Ikast i 9 år og tog derefter 10. klasses eksamen på Vardeegnens Ungdomsskole, hvorpå hun i 2001 begyndte i 1. g på sproglig linie på Ikast Gymnasium.

IX.D.2.e.1)b)
Anders Kristian Busk Nielsen er født den 24. januar 1989 i Herning.

IX.D.2.e.2)
Karin Busk Sørensen er født den 28. januar 1957 i Tammestrup, Essenbæk Sogn. Hun blev gift den 26. august 1989 i Saxild Kirke med Poul Erik Bjørnholt Fink, der er født den 18. april 1954 i Lindknud som søn af lærer Ejvind Fink og hustru, lærer Inge Bjørnholt Nielsen.
Bosat: Villavej 25 C, Hou, Odder.
Karin Busk Sørensen bestod studentereksamen fra Randers Statsskole i 1975 og havde derefter et ophold på Gymnastikhøjskolen ved Viborg, hvorpå hun arbejdede som pædagogmedhjælper på Skærgården i Lind ved Herning. Efter at have været 4 måneder i USA, hvor hun arbejdede som idrætslærer på en lejr for børn, blev hun i december 1977 ansat som sportsguide ved Tjæreborg Rejser på Costa del Sol. Fra august 1978 til 1983 blev hun uddannet lærer fra Den Frie Lærerskole i Ollerup og fik derefter job på Danebod Højskole på Als i 1 år. Efter at have læst 2 år på Århus Universitet fra 1984 til 1986, med musik som bifag, blev hun lærervikar på Egmont Højskole i Hou, hvor hun i en del år var ansat som timelærer sideløbende med, at hun havde job på Eriksminde Ungdomsskole. Desuden havde hun samtidig aftenskoleundervisning under AOF i Odder fra 1989 til 1992. Siden 1992 har hun haft fast ansættelse på Egmont Højskolen. - Karin Busk Sørensen har siddet i bestyrelsen for elevforeningen på Den Frie Lærerskole, og hun er i dag bestyrelsesmedlem i Dansk Folkehøjskoles Lærerforening. I sine yngre år dyrkede hun meget atletik, og hun vandt flere amtsmesterskaber.

Poul Erik Bjørnholt Fink bestod studentereksamen fra Nyborg Gymnasium i 1974 og tjente derefter ½ år ved landbruget, hvorpå han indkaldtes til militærtjeneste ved søværnet, hvorunder han sejlede med inspektionsskibet Fylla på bl.a. Færøerne og Grønland. Efter hjemsendelsen i november 1975 havde han et ophold på Askov Højskole, og han var nu rengøringsassistent i en periode, inden han blev ansat som pædagogmedarbejder på skolehjemmet Rågelund. l 1978 blev han optaget på Den Frie Lærerskole i Ollerup, hvorfra han dimitterede i sommeren 1983. Herpå arbejdede han en periode på Danebod Højskole, og han fik nu et vikariat på Mellerup Efterskole, hvorpå han vikarierede på Rågelund til juni 1985. Siden august 1985 har han haft ansættelse på Egmont Højskolen i Odder, afbrudt af en periode i 1998-1999 hvor han var jobkonsulent ved SiD i Odder/Skanderborg. - Poul Erik Bjørnholt Fink har været i bestyrelsen for elevforeningen på Askov Højskole, og han har siddet i lærerrådet som formand på Egmont Højskolen. Hans fritidsinteresse er sejlsport.

IX.D.2.e.2)a)
Rikke Bjørnholt Fink er født den 4. februar 1992 i Hou.

IX.D.2.e.2)b)
Lotte Bjørnholt Fink er født den 9. november 1993 i Hou.

IX.D.2.e.2)c)
Signe Bjønholt Fink er født den 2. marts 1996 i Hou.


buskene.dk
Tilbage til indhold