gunnar - Buskene

Buskene
Buskene
Gå til indhold
Gunnar's side

IX.D.2.m
Gunnar Busk Sørensen er født den 25. juni 1929 på Hammel Sygehus. Han blev gift den 28. september 1960 i Bredsten Kirke med Johanne Schmidt Nielsen, der er født den 4. august 1932 i Balle, Bredsten Sogn, som datter af vognmand Johannes Buhl Nielsen og hustru Anna Kirstine Kyed Schmidt.
Bosat: Vinkelager 8, Ørting, Odder.
Gunnar Busk Sørensen gik i skole i Houlbjerg i 7 år og tjente derefter hjemme hos forældrene i ca. 2 år, hvorpå han fik læreplads på Bøstrup Mejeri i 1945. Han blev færdiguddannet mejerist fra Boulstrup Mejeri ved Odder i november 1949, og efter at have aftjent sin værnepligt ved søværnet på Holmen samt som værnepligtig telegrafist på torpedobåden T 59, hvorfra han hjemsendtes i 1951, arbejdede han som mejerist på Sjælland til oktober 1952. Han havde nu et 8 måneders ophold på Ladelund Mejeriskole, og de følgende år til ca. 1982 arbejdede han som mejerist på forskellige mejerier i Danmark, bl.a. på Hald Mejeri, på Bredsten Mejeri i 4 1/2 år og på Odder Mejeri i 17 år til 1982, da mejeriet blev nedlagt. Gunnar Busk Sørensen blev nu ansat på Malling Landbrugsskole som bogholder og skolesekretær, og her var han beskæftiget til 1993, da han gik på efterløn. - Han har siddet som kasserer i forskellige foreninger, bl.a. i menighedsrådet i Ørting Sogn i 7 år, i bestyrelsen for den lokale Venstre-vælgerforening, og han var medstifter af den lokale borgerforening.

Johanne Schmidt Nielsen gik i Balle Friskole i 7 år og tjente derefter i forskellige huslige pladser, fortrinsvis på landet. l 1952 havde hun et ophold på Frederiksborg Højskole, og i 1954 arbejdede hun på en lille frugtgård i Norge. Efter at have været i huset hos en amerikansk familie på Island i 2 år rejste hun med familien til USA og senere til Nice. Den sidste tid inden giftermålet arbejdede hun på LEGO i Billund, og herpå var hun hjemmearbejdende husmor til 1973, da hun blev dagplejer. 7 år senere fik hun ansættelse som hjemmehjælper ved Odder Kommune, og som sådan arbejdede hun i 7 år, hvorpå hun fik arbejde hos en landmand, hvor hun passede hus, børn og madlavning. l 1992 gik Johanne Schmidt Nielsen på efterløn. - Hun har siddet i bestyrelsen for Ørting-Falling Borgerforening.

IX.D.2.m.1)
Frank Busk Sørensen er født den 8. april 1961 i Gludsted, Ejstrup Sogn. Han blev gift den 9. apri11994 i Nuuk i Grønland med Susanne Heitmann, der er født den 3. marts 1967 på Rigshospitalet i København som datter af murermester Willy Arthur Heitmann og hustru, syerske Tove Lis Pedersen.
Bosat: Sveibogen 2, Borup.
Frank Busk Sørensen bestod realeksamen i Odder og hf på Skanderborg Amtsgymnasium i 1980, hvorpå han aftjente sin værnepligt ved ingeniørtropperne i Randers. Efter hjemsendelsen i 1981 havde han et ophold på Idrætshøjskolen i Vejle, og efter at have været livredder i Brande, gennemgik han uddannelse til erhvervsanalytiker på Handelshøjskole Syd i Kolding fra 1983 til 1986. De følgende 2 år foretog han en jordomrejse, og efter at være vendt tilbage til Danmark, blev han projektleder og analysechef ved Jyllands Tourist & Marketing i Aabybro. Dernæst arbejdede han 2 år som markeds- og analysechef ved Santa Claus of Greenland Foundation, og siden 1995 har han været direktør for Eurosites A/S i København.

Susanne Heitmann gik i skole i Ølstykke i 10 år og bestod derefter hf i Frederikssund, hvorpå hun blev uddannet laborant fra Roskilde Amtssygehus i 1990. Fra 1992 til 1994 var hun beskæftiget som laborant på Dronning Ingrids Hospital i Nuuk i Grønland, og hun har siden haft job på Roskilde Amtssygehus.

IX.D.2.m.1)a)
Anne Sofie Busk Heitmann er født den 20. juni 1994 i Herlev.

IX.D.2.m.1)b)
Cecilie Busk Heitmann er født den 8. august 1995 i Herlev.

IX.D.2.m.1)c)
Mathilde Busk Heitmann er født den 20. november 2000 i Roskilde.

IX.D.2.m.2)
Annemette Busk Sørensen er født den 26. juni 1962 i Brædstrup, Ring Sogn. Hun blev gift den 1. juli 1989 i Ørting Kirke med Christian Dernuth Fryd, der i 1993 skiftede efternavnet fra Pedersen. Han er født den 7. april 1960 i København, Trinitatis Sogn, som søn af ingeniør Jan Dernuth Pedersen og hustru Anneke Fryd.
Bosat: Wegeners Vej 25, Holbæk.
Annemette Busk Sørensen afsluttede folkeskolen i 1979 i Odder og tog derefter hf fra Amtsgymnasiet i Skanderborg, hvorpå hun havde et ophold på Idrætshøjskolen i Sønderborg i 1982-1983. Efter at have, været pædagogmedhjælper i vuggestuer i hhv. Odense og København i ca. 2 år blev hun i 1985 ansat som ufaglært sygehjælper på et plejehjem på Frederiksberg. 11987 blev hun optaget som sygeplejeelev og bestod eksamen i november 1990 fra Københavns Amt Sygeplejeskole i Herlev. l marts 2002 bestod hun eksamen i specialuddannelse som sårsygeplejerske, og hun er nu beskæftiget som primærsygeplejerske i Holbæk Kommune.

Christian Demuth Fryd bestod matematisk studentereksamen fra Kalundborg Gymnasium og aftjente derefter sin værnepligt, hvorfra han hjemsendtes som reserveofficer fra Sønderborg Kaserne. Efter at have læst biologi på Københavns Universitet i 2 år blev han uddannet politiassistent samt køreprøvesagkyndig, og senere tog han voksenunderviseruddannelse fra Holbæk Seminarium.

IX.D.2.m.2)a)
Mathias Dernuth Fryd er født den 5. januar 1991 i Holbæk.

IX.D.2.m.2)b)
Nathalie Demuth Fryd er født den 14. juli 1993 i Holbæk.

IX.D.2.m.3)
Søren Busk Sørensen er født den 18. maj 1965 på Odder Sygehus. Han blev gift den 20. juni 1998 på Ebeltoft Rådhus med Lone Frost Jensen, der er født den 25. januar 1967 på Fødselsanstalten i Århus som datter af kommis Niels Jørgen Jensen og hustru, sygehjælper Vera Frost Nielsen.
Bosat: Mammen Byvej 94, Mammen, Bjerringbro.
Søren Busk Sørensen gennemgik 10 års skolegang og tjente derefter som landbrugsmedhjælper forskellige steder, bl.a. på Vejlskovgård ved Ørting. I 1989 erhvervede han "det grønne bevis" fra Kalø Landboskole og tog senere et driftslederkursus , ligeledes på Kalø Landboskole. l 1990 blev han optaget på Det Danske Turistakademi i Randers, hvor han blev uddannet indenfor økonomi med speciale i turisme. Under uddannelsesforløbet var han i praktik ved Jyllands Turist & Marketing i Aabybro, og i 1993 bestod han eksamen. De følgende år til 1999 arbejdede han indenfor sit fag med turisme, bl.a. i Campingrådet i Tyskland, i Grønland på et projekt under Santa Claus of Greenland samt som marketingchef ved Djurs Sommerland. l februar 1999 overtog han gården Stribegård i Mammen med et tilliggende på 50 ha., og gården drives som alsidigt landbrug med 75 køer og 600 fedesvin pr. år. I dag er tilliggendet udvidet til 135 ha. - Søren Busk Sørensen var fra november 1986 til sommeren 1987 på en længere rejse, bl.a. med Den Transsibiriske jernbane gennem Sovjetunionen,

Lone Frost Jensen gennemgik 10 års skolegang i Skødstrup, hvorpå hun bestod hf i Århus. Efter at have arbejdet på et kontor i London i 1 ½ år var hun 8 måneder i USA, og senere på Kalø Sproghøjskole på Djursland. Fra 1989 til 1993 læste hun til folkeskolelærer på Århus Fællesserninarium, og senere samme år blev hun ansat som lærer i Godthåb på Grønland. Fra 1994 til 1999 var hun beskæftiget på Ådalsskolen i Skørring ved Hornslet, og hun er nu ansat på Bøgeskovskolen i Bjerringbro.

IX.D.2.m.3)a)
Silas Busk Sørensen er født den 1. juli 1995 i Randers.

IX.D.2.m.3)b)
Lærke Busk Sørensen er født den 13. september 1998 i Århus.

IX.D.2.m.3)c)
Stine Busk Sørensen er født den 22. februar 2001 i Mammen.

IX.D.2.m.4)
Birgitte Busk Sørensen er født den 21. januar 1968 i Odder. Hun lever sammen med Steen Eskerod Rasmussen, der er født den 2. november 1966 i Boulstrup som søn af møbelsnedker Regnar Rasmussen og hustru, kontorassistent Inga Eskerod.
Bosat: Gl. Bygade 30, Saksild, Odder.
Birgitte Busk Sørensen gik i skole i 10 år og tog derpå EFG-basisåret indenfor handel og kontor, hvorpå hun tjente hos en familie i Oslo, Norge. I sommeren 1988 bestod hun hf og efter at have arbejdet som ufaglært tjener på et højfjeldshotel i Norge i 2 år samt et højskoleophold på Silkeborg Højskole i vinteren 1991-1992 læste hun til social- og sundhedshjælper i Århus. Efter bestået eksamen var hun ansat på et plejehjem i Århus i 1 ½ år og fra 1996 til 1999 læste hun til ergoterapeut på skolen i Århus. Hun har siden arbejdet på psykiatrisk afdeling på Daghospitalet på Vejle Sygehus.

Steen Eskerod Rasmussen blev uddannet møbelpolstrer i 1987 i Solbjerg og startede i 1991 eget møbelpolstrerværksted i Odder. Han har nu 5 ansatte i virksomheden, og sideløbende hermed arbejdede han som deltidsbrandmand i Odder til 1996, da han fik fuldtidsjob ved Århus Brand- og Redningsvæsen.

IX.D.2.m.4)a)
Maja Busk Rasmussen er født den 20. januar 2001 i Odder.buskene.dk
Tilbage til indhold