holger - Buskene

Buskene
Buskene
Gå til indhold
Holger's side

IX.D.2.g
Holger Busk Sørensen er født den 7. marts 1922 i Houlbjerg, og han døde den 30. november 1988 i Bjerringbro. Han blev gift i 1945 med Inga Mogensen, der er født den 4. oktober 1928 i Asferg som datter af husmand Kristian Mogensen. Ægteskabet blev ophævet i 1954, og Holger Busk Sørensen blev gift anden gang i 1958 med Ellen Marie Mortensen, der er født den 12. november 1926.
Bosat: Bredgade 9, Bjerringbro.
Holger Busk Sørensen gik i skole i Houlbjerg og tjente derefter ved landbruget til begyndelsen af 1950-erne, da han blev ansat som montør i firmaet Brøndlund Jensen i Bjerringbro. Her var han beskæftiget til 60-års alderen, da han gik på efterløn. - Holger Busk Sørensen var i mange år medlem af Hjemmeværnet, hvor han var skydeinstruktør. Desuden sad han i bestyrelsen for Bjerringbro Idrætsforening i nogle år samt i Greyhoundklubben i Bjerringbro. Han var medstarter af sidstnævnte klub og var med til at anlægge løbsbanen.

IX.D.2.g.1)
Ingelise Busk Sørensen er født den 15. marts 1946 i Randers. Hun blev gift den 11. marts 1972 i Bjerringbro Kirke med Poul Damsgaard Nielsen, der er født den 2. september 1948 i Hørdum i Thy som søn af gårdejer Tage Nielsen og hustru, sygeplejerske Ellen Kirstine Damsgaard Mikkelsen.
Bosat: Elmevej 13, Bredsten.
Ingelise Busk Sørensen bestod realeksamen i Bjerringbro i 1963 og fik derefter læreplads på et advokatkontor i Bjerringbro, hvor hun udlærtes i 1967 som advokatsekretær. Efter at have arbejdet som sådan i hhv. Århus, Hammel og Vejle blev hun i 1973 ansat i Sparekassen i Vejle, hvor hun var beskæftiget til 1992, da hun fik job som receptionist og sekretær på Vejle Frysehus. - l 1992 tog hun uddannelse som kosmetolog og massør og driver i dag egen klinik i Billund.

Poul Damsgaard Nielsen gennemgik 7 års skolegang i Vestervig og stod derefter i lære som kommis i brugsen i Hurup, hvor han udlærtes i 1966. Efter at have aftjent sin værnepligt ved flyvevåbnet i hhv. Gedhus og på Flyvestation Aalborg arbejdede han som kommis i Give og senere i Dana Tempo i Vejle. Senere blev han forretningsbestyrer ved købmand Stjernholm i Vejle, og dernæst arbejdede han som sælger, først for Vordingborg Køkkenet og senere som salgschef ved Dansk Køkkenelernentfabrik i Horsens. Efter at have arbejdet en periode ved Brdr. Gram i Vojens startede han i 1979 eget firma med hotelmontering. - Poul Damsgaard Nielsen har været næstformand i Bredsten Håndværker- og Borgerforening, og han har siddet i bestyrelsen for Bredsten Idrætsforening i 6 år. Derudover har han i 12 år været medlem af Lions Club i Vejle.

IX.D.2.g.1)a)
Lars Damsgaard Nielsen er født den 13. november 1976 på Vejle Sygehus.
Bosat: Jellingvej 19, Vejle.

IX.D.2.g.1)b)
Helle Damsgaard Nielsen er født den 15. december 1978 i Bredsten.
Bosat: Elmevej 13, Bredsten.
Helle Damsgaard Nielsen bestod matematisk studentereksamen fra Rosborg Amtsgymnasium ved Vejle i 1998 og havde derefter et ophold på Oure Idrætshøjskole. De følgende år til december 2002, da hun blev optaget på Politiskolen i København, havde hun forskelligt erhvervsarbejde, bl.a. var hun støttemedhjælper i et børnecenter, pædagogmedhjælper og rejseleder samt tjener i Nyhavn.

IX.D.2.g.2)
Grethe Busk Sørensen er født den 20. juni 1947 på Amtssygehuset i Hammel.
Bosat: Danebrogsgade 31, Århus C.

IX.D.2.g.3)
Finn Busk Sørensen erfødt den 3. maj 1959 i Bjerringbro. Han lever sammen med Birgitte Dahl,
der er født den 22. august 1960 i Gjerlev som datter af mekaniker Anders Dahl og hustru Hannelore Heidemann.
Bosat: Rs. Hansens Alle 19, Bjerringbro.
Finn Busk Sørensen bestod realeksamen i Bjerringbro og stod derefter i lære som elektronikmekaniker ved Mita Teknik i Rødkærsbro, hvor han udlærtes i 1980. Efter at have aftjent 9 måneders militærtjeneste ved søværnet begyndte han at læse til elektroniktekniker på Århus Tekniske Skole, hvorfra han bestod eksamen i 1981. De følgende 7 år arbejdede han med elektronikudvikling, og siden efteråret 1989 har han haft beskæftigelse med salg og marketing indenfor elektronikbranchen. - Finn Busk Sørensen har siddet i bestyrelsen for Bjerringbro Atletik - og Motionsafdeling, og han har været i bestyrelsen for Ejerforeningen Lystruphave i Århus.

Birgitte Dahl bestod hh fra Randers Handelsskole og blev derefter udlært kontorassistent i firmaet Eva Ventetøj i Randers. Siden 1986 har hun arbejdet på Grundfos i Bjerringbro, hvor hun i dag er personalesekretær.

IX.D.2.g.3)a)
Andreas Busk Dahl er født den 19. december 1994 i Randers.

IX.D.2.g.3)b)
Mathias Busk Dahl er født den 19. december 1994 i Randers.

buskene.dk
Tilbage til indhold