jens - Buskene

Buskene
Buskene
Gå til indhold
Jens's side

IX.D.2.b
Jens Busk Sørensen er født den 7. juli 1913 i Sorring, Dallerup Sogn, og han døde den 10. februar 1974 i Houlbjerg. Han blev gift den 17. januar 1943 i Virring Kirke med Anna Jørgensen. Hun er født den 21. december 1913 i Virring som datter af vejmand Jørgen Jørgensen og hustru Margrethe, og hun døde den 6. maj 1949 på Randers Sygehus.
Jens Busk Sørensen gennemgik almindelig skolegang og tjente derefter ved landbruget. På et tidspunkt var han bestyrer af en gård i Thorup, inden han den 1. maj 1946 overtog faderens ejendom med et tilliggende på 27 tdl.. Gården drev han som alsidigt landbrug til 1966, da han frasolgte jorden bortset fra 2 ½ tdl.. Han fik nu job som kontrolassistent, og i 1966 fik han ansættelse på den lokale foderstofforretning. De sidste år han levede arbejdede han på en møbelfabrik i Ulstrup, Jens Busk Sørensen sad i bestyrelsen for Houlbjerg Idrætsforening i mange år. Desuden var han aktiv indenfor Hjemmeværnet. Hans interesse var travheste, og sammen med en kammerat havde han travheste i Houlbjerg.
Anna Jørgensen var ved giftermålet husbestyrerinde, og derefter hjemmearbejdende husmor.

IX.D.2.b.1)
Inger Busk Sørensen er født den 14. september 1944 på Randers Sygehus. Hun blev gift den 8. oktober 1966 i Houlbjerg Kirke med Torben Kjærby, der er født den 24. juli 1945 i Horsens som søn af fængselsbetjent Holger Kjærby og hustru, ekspeditrice Johanne Marie Nielsen.
Bosat: Tiufkærvej 107, Fredericia.
Inger Busk Sørensen gennemgik 7 års skolegang og tjente derefter som ung pige i huset, afbrudt af et 5 måneders ophold på Vandel Ungdomsskole. I maj 1963 begyndte hun uddannelse til omsorgsassistent i Brejning og udlærtes i sommeren 1966. Hun fortsatte på institutionen til 1970, afbrudt af barselsorlov, og efter at have været hjemmearbejdende husmor til april 1973, blev hun ansat i Smidstrup~Skærup Legestue. Fra 1982 til 1987 arbejdede hun i en fritidsklub i Smidstrup, og hun var nu kommunal dagplejer i en periode. Hun er nu beskæftiget på Holmia Plast i Bramdrupdam. - Inger Busk Sørensen har været formand for Smidstrup Husholdningsforening i ca. 5 år.

Torben Kjærby gik i skole i 8 år og stod derefter i tømrerlære hos Niels Peter Nielsen i Smidstrup, hvor han udlærtes i 1964. Efter at have aftjent sin værnepligt i Slagelse og sidst i København ved Sjællandske Livregiment, hvorfra han hjemsendtes i juli 1966, vendte han tilbage til sin tidligere læreplads og var ansat her til 1970. Efter at have arbejdet 3 år ved Hosby Huse blev han skovarbejder under Vejle Amts Skovdyrkerforening, og de følgende 7 år arbejdede han dels hos entreprenør Henning Sørensen og dels hos Holger Buhl. Siden 1994 har han arbejdet ved Børkop Kommune som altmuligmand under materielgården.

IX.D.2.b.1)a)
Morten Busk Kjærby er født den 29. september 1967 i Vejle. Han lever sammen med Tina Skovgaard Jensen, der er født den 3. oktober 1971 i Børkop som datter af Alex Skovgaard Jensen og hustru Birgit Maul
Bosat: Tiufkærvej 105, Tiufkær, Fredericia.
Morten Busk Kjærby gik i folkeskolen i 9 år og tog derefter 10. klasses eksamen på Elbæk Efterskole. Han blev udlært tømrer, og efter at have aftjent sin værnepligt ved søværnet på Kongeskibet Dannebrog var han først beskæftiget hos en entreprenør, og senere var han rejsemontør i 7 år. Han er nu jord- og betonarbejder.

Tina Skovgaard Jensen gennemgik 10 års skolegang i Børkop og tog derefter EFG-basisåret indenfor handel og kontor på Vejle Handelsskole, hvorpå hun blev udlært teknisk assistent fra Vejle Tekniske Skole.

IX.D.2.b.1)a)1))
Nicolai Skovgaard Kjærby er født den 26. juli 1998 i Fredericia.

IX.D.2.b.1)a)2))
Julie Skovgaard Kjærby er født den 23. marts 2000 i Fredericia.

IX.D.2.b.1)b)
Mette Busk Kjærby er født den 4. december 1969 i Vejle. Hun blev gift den 22. juli 2000 i Egernsund med Américo Franca Furtado, der er født den 20. maj 1964 i Lissabon, Portugal, som søn af Carlos de Oliveira Furtado og hustru Maria José Sampaio Franca Furtado.
Bosat: Benediktesvej 50, Egernsund.
Mette Busk Kjærby tog 10. klasses eksamen på Elbæk Efterskole og studentereksamen på Kolding Gymnasium, hvorpå hun stod i lære som speditør. Efter at være blevet udlært har hun
arbejdet indenfor sit fag.

Américo Franca Furtado voksede op i Portugal og kom i 1975 til Danmark. Han er udlært speditør og arbejder i dag som disponent i et vognmandsfirma i Padborg.

IX.D.2.b.1)b)1))
Jacob Busk Mohr er født den 1. juli 1995 i Fredericia som søn af Mette Busk Kjærby og Brian Skjøtt Mohr.

IX.D.2.b.1)b)2))
André Busk Furtado er født den 19. februar 1998 i Sønderborg.

IX.D.2.b.1)b)3))
Daniel Busk Furtado er født den 4. juli 2001 i Sønderborg.

IX.D.2.b.1)c)
Jens Busk Kjærby er født den 31. oktober 1975 i Vejle. Han lever sammen med Tina Pedersen, der er født den 3. november 1981 i Vejen som datter af sælger Poul Iver Pedersen og hustru, zoneterapeut Pia Otten Hansen.
Bosat: Bredalvej 57, Hedensted.
Jens Busk Kjærby gik i folkeskolen i 9 år og tog derefter 10. klasses eksamen på Vandel Ungdomsskole. Han blev udlært klejnsmed hos Gustav Østergaard i Vejle og fortsatte herpå indenfor sit fag i Hedensted Gruppen. Siden maj 1999 har han haft job ved Bonus Energi A/S i Brande, nu som rejsemontør for firmaet med arbejde rundt omkring i verden.

Tina Pedersen bestod studentereksamen og blev derefter optaget på sygeplejeskolen i Vejle.
buskene.dk
Tilbage til indhold