tove - Buskene

Buskene
Buskene
Gå til indhold
Tove's side

IX.D.2.1
Tove Busk Sørensen er født den 9. april 1928 i Houlbjerg. Hun blev gift den 14. april 1956 i Houlbjerg Kirke med Knud Mølgård Kristensen. Han er født den 4. september 1926 i Viborg Domsogn som søn af landmand Anders Mølgård Kristensen og hustru Olga Klausen, og han døde den 16. juli 1999 i Skals.
Bosat: Vibevej 1, Skals.
Tove Busk Sørensen gik i skole i Houlbjerg i 7 år og tjente derefter i forskellige huslige pladser, bl.a. hos sin farbror Jakob Busk Sørensen i Lemvig. Efter at have arbejdet på Afholdshotellet i Viborg som stuepige i 1947 havde hun et ophold på Danebod Højskole på Als, og derpå arbejdede hun som stuepige på Afholdshotellet i Nykøbing M. Den sidste tid inden giftermålet var hun dels husassistent i Hadsten samt i Århus, hvorefter hun var hjemmearbejdende husmor til 1971, da hun fik ansættelse på Blichergaarden i Viborg. De følgende 9 år hjalp hun sin ægtefælle på gården, idet han havde været ude for et uheld, med et stift ben til følge. Hun var nu atter beskæftiget på Blichergaarden fra 1980 til 1992, da hun gik på efterløn. - Tove Busk Sørensen har siddet i bestyrelsen for brugsen i Låstrup samt for Husmoderforeningen i Nr. Rind samt i menighedsrådet for Lynderup Kirke.

Knud Mølgaard Kristensen gik i skole i Romlund og tjente derefter forskellige steder ved landbruget, afbrudt af et ophold på Sydsjællands Landbrugsskole. l 1955 overtog han en gård på 26 tdl. i Nr. Rind, som han drev som alsidigt landbrug til 1995, da sønnen Anders overtog gården. Herpå købte ægteparret hus i Skals.

IX.D.2.1.1)
Anders Mølgård, der i 1984 slettede efternavnet Kristensen, erfødt den 25. april 1957 i Lynderup Sogn.
Bosat: Nordholtvej 4, Skals.
Anders Mølgård gik i skole i Ulbjerg i 9 år og gennemgik derpå uddannelse ved landbruget, hvor han bl.a. var beskæftiget som landbrugsmedhjælper i Nr. Rind samt 1 år i Kalø. 1 1977 havde han ½ års ophold på en kvægfarm i Canada, og efter at have været fodermester i Vejen var han på Bygholm Landbrugsskole ved Horsens i 1978-1979. De følgende 2 årvar han montør af vandingsanlæg i Sverige, afbrudt af et ophold på Gymnastikhøjskolen ved Viborg i 1980-1981. Efter hjemkomsten fra Sverige blev han bestyrer på en 120 tdl. stor gård i Todbjerg, og her var han beskæftiget til 1984, da han fik job som maskinfører ved en entreprenør i Mejlby. Fra 1986 til 1990 arbejdede han som husbondafløser i Viborg, og dernæst var han dambrugsmedhjælper på Sangild Dambrug ved Thorning. 1 1995 overtog han fødegården på. adressen med et tilliggende på 25 tdl., og derudover havde han 6 tdl. i forpagtning. Gården drives med planteavl og slagtesvin, og i 2000 købte han naboejendommen på 55 tdl. som drives sideløbende. Anders Mølgård har dyrket gymnastik og fodbold i mange år, og han har siddet som bestyrelsesmedlem i Borup Idrætsforening fra 1993 til 1997, sidst som formand.

IX. D. 2.1.2)
Dorthe Busk Mølgård, der i 1992 ændrede sit navn fra Mølgård Kristensen, er født den 13. december 1958 i Lynderup Sogn. Hun blev gift den 12. april 1995 på Silkeborg Rådhus med Søren Nedergaard, der er født den 12. december 1953 i Silkeborg som søn af tømmerhandler Knud Nedergaard og hustru, sygeplejerske Karen Kirstine Nielsen.
Bosat: Bergensvej 28, Silkeborg.
Dorthe Busk Mølgård bestod studentereksamen fra Viborg Katedralskole i 1977 og havde derefter forskelligt arbejde, bl.a. var hun servitrice på et højfjeldshotel i Norge. Efter at have haft et højskoleophold på Rønshoved Højskole i vinteren 1978-1979 blev hun optaget på Silkeborg Seminarium, hvorfra hun dimitterede i 1983. Fra 1983 til 1990 underviste hun på Nordre Skole i Silkeborg, og efter at have læst på Århus Universitet arbejdede hun 3 år på Kolding Tekniske Skole som lærer. Siden 1994 har hun undervist hotel- og restaurationselever på Silkeborg Tekniske Skole. - Dorthe Busk Mølgård har siddet i bestyrelsen for personaleforeningen på Silkeborg Tekniske Skole, og hun har været bestyrelsesmedlem i børnehaven Slugten i Silkeborg. Derudover var hun en periode frivillig vagt på Silkeborg Krisecenter.

Søren Nedergaard afsluttede folkeskolen efter 3. real i Silkeborg og tog derefter den 2-årige handelseksamen fra Silkeborg Handelsskole, hvorpå han blev kontorelev i firmaet Dans Spånplade Kompagni, hvor han udlærtes som kontorassistent i 1974. Efter at have bestået hh på Århus Handelsgymnasium vendte han tilbage til sin tidligere læreplads som sælger, og her var han beskæftiget til 1982, da han fik job ved DLH A/S i København, hvor han arbejdede som sagsfuldmægtig til 1989. Fra 1984 til 1995 arbejdede han i firmaets jyske afdeling i Århus og Hedensted, og siden 1995 har han arbejdet som sagskonsulent ved H. Reimer Nielsen A/S i Silkeborg. - Søren Nedergaard har været leder indenfor Spejderbevægelsen, hvor han i 1967 var med i Danmarks bedste spejderpatrulje.

IX.D.2.1.2)a)
Mathilde Busk Nedergaard er født den 3. september 1992 i Vejle.

IX.D.2.1.2)b)
Mads Busk Nedergaard er født den 19. september 1995 i Silkeborg.


buskene.dk
Tilbage til indhold