åge - Buskene

Buskene
Buskene
Gå til indhold
Åge's side

IX.D.2.h
Aage Busk Sørensen er født den 23. december 1923 i Houlbjerg. Han blev gift den 21. februar 1953 i Thyregod Kirke med Elisabeth Kirstine Hansen, der er født den 9. januar 1932 i Thyregod som datter af gårdejer Niels Kristian Hansen og hustru Mette Marie Abelone Knudsen.
Bosat: Kresten Herskinds Vej 2, Rønde.
Aage Busk Sørensen gik i skole i Houlbjerg og tjente derefter ved landbruget, afbrudt af et ophold på Vivild Efterskole. Som 17-årig fik han læreplads som mejerist og var i praktik på Spørring og senere Østrup mejerier. Han bestod eksamen i 1945 og senere samme år indkaldtes han til militærtjeneste ved marinen, dels på Holmen i København og dels med skibet Thetis. Efter hjemsendelsen arbejdede han som mejerist på Fyn, og efter et ophold på Ladelund Mejeriskole arbejdede han ½ år på et mejeri i Schweiz. l 1953 blev han ansat som mejeribestyrer på Ormslev Mejeri, og her var han beskæftiget til 1960, da han fik job som mejribestyrer i Rønde. l 1971 lukkede mejeriet, og Aage Busk Sørensen blev derpå ansat på Kalø Landbrugsskole i administrationen, hvor han var beskæftiget til nytår 1993, hvor han gik på pension. - Han har siddet i byrådet i Rønde Kommune i 2 perioder, indvalgt for Venstre. Derudover har han siddet i bestyrelsen for forskellige foreninger og udvalg, og han er i dag formand for menighedsrådet i Bregnet Sogn.

Elisabeth Kirstine Hansen afsluttede sin skolegang med præliminæreksamen i Give og stod derefter i lære som manufakturekspeditrice i Vejle, hvor hun udlærtes i 1951. Den sidste tid inden giftermålet var hun ekspeditrice i brugsen i Thyregod, og derpå var hun hjemmearbejdende husmor til 1969. Fra 1969 til 1991 var hun ansat som postekspeditrice. Elisabeth Kirstine Hansen var i mange år "lotte" ved Sanitetstropperne. Desuden har hun siddet som kasserer for Husmoderforeningen.

IX.D.2.h.1)
Niels Busk Sørensen er født den 15. maj 1953 i Ormslev. Han blev gift den 25. september 1976
på Grenaa Rådhus med Susanne Irene Jensen, der er født den 5. august 1956 i Aalborg, Budolfi Sogn, som datter af blikkenslager Gunni Ernst Nielsen og hustru, hjemmehjælper Karin Larsen. Ægteskabet blev ophævet i 2001.
Bosat: Markedsgade 12 A, Grenaa.
Niels Busk Sørensen bestod realeksamen i Rønde og blev derefter udlært håndsætter i 1975, ligeledes i Rønde. Efter at have aftjent sin værnepligt ved Den Kongelige Livgarde i København blev han i 1976 ansat i Center Offset Grafisk Support, hvor han stadig er beskæftiget. - Niels Busk Sørensen er sikkerhedsrepræsentant i firmaet, og han sidder i HKs bestyrelse som repræsentant for de grafiske fag. Desuden sidder han i bestyrelsen for den lokale bowlingklub og er derudover medlem af kredsbestyrelsen, ligeledes indenfor bowling.
I sine yngre år var han faldskærmsudspringer og kørte cykelløb.

Susanne Irene Jensen gik i skole i Grenaa i 9 år og arbejdede derefter indenfor fiskeindustrien i Grenaa i 5 år, hvorpå hun arbejdede som syerske i 7 år. Efter 1 ½ års ansættelse på Grenaa Dampvæveri var hun elev på VUC, og hun gennemgik derpå uddannelse til teknisk assistent på Teknisk Skole i Grenaa. Siden 1991 har hun arbejdet ved firmaet SCA Packaging Denmark. - Susanne Irene Jensen er sikkerhedsrepræsentant i firmaet, og hun er formand for Teknisk Landsforbunds Klub på arbejdspladsen.

IX.D.2.h.1)a)
Mette Busk Sørensen i er lødt den 24. oktober 1977 på Grenaa Sygehus. Hun lever sammen med Kresten Kjær Sørensen, der er født den 20. juni 1976 i Århus som søn af lektor Axel Kjær Sørensen og hustru, bankfuldmægtig Grethe Jørgensen.
Bosat: Silkeborgvej 102, Århus C.
Mette Busk Sørensen gennemgik 9 års skolegang i Grenaa og var derefter udvekslingsstudent i USA, hvorpå hun tog sproglig studentereksamen på Grenaa Gymnasium, i 1997. Efter et daghøjskoleophold på en daghøjskole i Århus (teaterlinien) begyndte hun i 1999 kandidatuddannelse i religionsvidenskab med sidefag i dramaturgi ved Århus Universitet.

Kresten KjærSørensen bestod matematisk studentereksamen fra LangkærGymnasiumiTilst i 1996 og havde derefter et ophold i kibbutz i Israel, hvorpå han begyndte på kandidatuddannelse i etnografi og social antropologi ved Århus Universitet i 1999.

IX.D.2.h.1)b)
Jesper Busk Sørensen er født den 9. april 1980 i Grenaa.
Bosat: Silkeborg 102, Århus C.
Jesper Busk Sørensen bestod studentereksamen fra Grenaa Gymnasium i 1999 og var derefter elev på Det Jyske Musik Konservatorium. l 2001 blev han medlem af World Youth Symphony Orchestre og flyttede derfor til Chicago for mindst 1 år i efteråret 2002.

IX.D.2.h.2)
Kristian Busk Sørensen er født den 1. september 1954 i Ormslev Sogn. Han blev gift den 16. april 1986 i Værløse med Helle Deleuran, der er født den 26. maj 1958 på Rigshospitalet i København som datter af Ib Holmvang Deleuran og hustru Inge Grethe Larsen.
Bosat: Dalsø Park 108, Værløse
Kristian Busk Sørensen bestod realeksamen og blev derefter bankuddannet. Sin værnepligt aftjente han ved Den Kongelige Livgarde. Han er i dag bankdirektør.

Helle Deleuran bestod realeksamen og blev derefter bankuddannet.

IX.D.2.h.2)a)
Morten Busk Deleuran er født den 12. juni 1988 i Værløse.

IX.D.2.h.2)b)
Line Louise Busk Deleuran er født den 15. juli 1991 i Værløse.

IX.D.2.h.2)c)
Laura Busk Deleuran er født den 14. marts 1999 i Værløse.

IX.D.2.h.3)
Mogens Busk Sørensen er født den 8. marts 1961 i Rønde.
Bosat: Suensonsgade 38, København K.
Mogens Busk Sørensen bestod realeksamen i Rønde i 1978 og indkaldtes året efter til militærtjeneste ved søværnet, hvorunder han sejlede som telegrafist især ved Grønland og Færøerne. Han er i dag seniorsergent og underviser på Holmen, primært i edb og beslægtede fag. - Mogens Busk Sørensen var medlem af Københavns Borgerrepræsentation fra 1994 til 1997 for Fremskridtspartiet, og siden 2002 har han været medlem af Det Konservative Folkeparti. - Siden 2001 har han været medlem af Nyboders Beboerforening.

IX.D.2.h.4)
Michael Busk Sørensen er født den 8. marts 1962 i Rønde. Han blev gift den 24. juni 1995 i Sct. Pauls Kirke i Århus med Pernille Sand Sørensen, der er født den 24. juni 1965 i Viby ved Århus som datter af arkitekt Ole Sand Olesen og hustru, dagplejer Inge Rasmussen. Ægteskabet blev ophævet i maj 2000.
Bosat: Absalonsgade 8, Århus C.
Michael Busk Sørensen bestod studentereksamen fra Rønde Gymnasium i 1982 og dimitterede som læge fra Odense Universitet i 1991. Siden 2000 har han været speciallæge i gynækologi/obstetrik.

Pernille Sand Sørensen dimitterede som tandlæge fra Århus Universitet i 1991 og har siden arbejdet som tandlæge i firmaet From & Sand i Århus.

IX.D.2.h.4)a)
Felix Sand Sørensen er født den 5. oktober 1994 i Århus.

IX.D.2.h.4)b)
Lukas Sand Sørensen er født den 17. juni 1996 i Århus.

buskene.dk
Tilbage til indhold