sigrid - Buskene

Buskene
Buskene
Gå til indhold
Sigrid's side

IX.D.2.d
Sigrid Marie Busk Sørensen erfødt den 23. juni 1916 i Væth, Ørum Sogn. Hun blev gift den 15. december 1936 i Houlbjerg Kirke med Arne Kristian Mouritzen, der er født den 31. december 1911 i Horndrup, Ousted Sogn, som søn af landpost Søren Kristian Mouritzen og hustru Olga Oline Olesen.
Bosat: Gi. Randersvej 85, Hammel.
Sigrid Marie Busk Sørensen gik i skole i Houlbjerg i 7 år og tjente derefter hjemme hos forældrene, hvorpå hun fik plads på Godthåb Mejeri ved Ødum. Efter giftermålet var hun medhjælpende hustru, og desuden gik hun ud som kogekone til private fester i lokalområdet.

Arne Kristian Mouritzen gik i skole i Tåning i 7 år. Han tjente ved landbruget fra 10-års alderen og til 1936, da han købte gården Kronhøj i Granslev Sogn på 16 tdl.. Gården drev han til 1986 sideløbende med, at han havde erhvervsarbejde med bl.a. kørsel af grus, med mælketur og som kontrolassistent. Derudover kørte han brød ud for en bager i ca. 14 år. - I 1930-erne spillede han i et 3-mands orkester, og senere spillede han på harmonika til private fester. Han sad i bestyrelsen for Venstrevælgerforeningen, og han varformand for Kreaturforsikringen samt tillidsmand i Arbejdsgivernes Ulykkesforsikring i mange år.

IX.D.2.d.1)
Egon Busk Mouritzen er født den 7. juli 1943 i Granslev. Han blev gift den 4. juni 1966 i Laurbjerg med Birthe Vestergaard Jensen, der er født den 26. maj 1945 i Ølst som datter af fodermester Laust Vestergaard Jensen og hustru Dagny Boline Andersen.
Bosat: Pedersgaardvej 63, Herning.
Egon Busk Mouritzen bestod studentereksamen og indkaldtes derpå til militærtjeneste hvorfra han hjemsendtes som sergent i 1966. Efter at have været bilsælger i 1 år arbejdede han 10 år ved Rank Xerox, først som sælger, derpå som systemkonsulent og sidst som distriktssalgschef. Fra 1977 til 1988 arbejdede han i firmaet Jyden Konfektion, hvor han sidst var adm. direktør, og de følgende 3 år var han ansat dom adm. direktør i et tekstilfirma. Siden 1991 har han drevet egen tekstilvirksomhed (engros).

Birthe Vestergaard Jensen var syerske fra 1963 til 1966 og arbejdede derpå 2 år i forretning og i eget mejeriudsalg, hvorefter hun var hjemmearbejdende husmor i en periode. Fra 1980 til 1986 var hun beskæftiget som kontormedhjælper på Vordingborg Køkkenet, og de følgende 6 år var hun sælger i Idé Møbler. Hun har siden været medarbejder/sælger i ægteparrets firma.

IX.D.2.d.1)a)
Tina Busk Mouritzen er født den 22. januar 1969 i Ødum. Hun blev gift den 7. juni 1997 i Tjørring med Ove Lauritzen Jensen, der er født den 10. juni 1969 i Over Jerstal, Vedsted Sogn, som søn af arbejdsmand Niels Jørgen Jensen og hustru Erna Lauritzen.
Bosat: Saloparken 215, Odder.
Tina Busk Mouritzen gennemgik 10 års skolegang og var derefter på high school i USA i 1 år, hvorpå hun bestod hf i 1988.11991 tog hun den 1 -årige hh og gennemgik derpå uddannelse til handels/engrosassistent og bestod eksamen i 1993.11996 blev hun udlært bankassistent og har siden arbejdet som sådan i Nordea Banken.

Ove Lauritzen Jensen bestod 10. klasses eksamen i 1986 og gennemgik derpå EFGbasisåret indenfor handel og kontor, hvorpå han bestod HH-eksamen i 1989. l 1991 blev han udlært bankassistent i Unibank, og i 1999 blev han ansat som bankrådgiver i Sparekassen i Hammel. Året efter blev han kundekonsulent i Alm. Brand Bank og senere filialchef, og han er nu beskæftiget som investeringsrådgiver i banken.

IX.D.2.d.1)a)1))
Rasmus Busk Jensen er født den 21. juli 2001 i Odder.

IX.D.2.d.1)b)
Kristian Busk Mouritzen er født den 20. august 1971 i Randers. Han lever sammen med Lisbeth Tarp Hansen, der er født den 9. juni 1973 i Herning som datter af lærer Niels Hansen og hustru, kontorassistent Alice Jessen.
Bosat: Guldbergsgade 13, Silkeborg.
Kristian Busk Mouritzen afsluttede 10. klasses eksamen i 1988 og var derefter 1 år på high school i USA, hvorpå han bestod hh fra Herning Handelsskole i 1992. Efter at have været på Dånische Konfektions Schule i Bremen i 3 måneder blev han uddannet kontorassistent på Brantex i Brande, inden han i 1995 fik ansættelse ved Etage A/S, først som kontorist og sidst som eksportchef. Siden 2001 har han arbejdet ved K.E. Mathiasen i Brabrand, hvor han i dag er nordisk salgschef. - Hans fritidsinteresse er sport, bl.a. fodbold, håndbold og badminton.

Lisbeth Tarp Hansen bestod matematisk studentereksamen fra Herning Gymnasium i 1992 og var derefter i Paris som sprogstuderende sideløbende med, at hun havde forskelligt arbejde, bl.a. som pædagogmedhjælper i en international børnehave. l 1994 havde hun et 4 måneders ophold på Askov Højskole, og hun gennemgik herpå uddannelse til lærer på Silkeborg Seminarium og dimitterede i 1998. Hun har siden arbejdet først som lærer i Ikast og nu på Ikast Ungdomsskole, hvor hun underviser i fransk, showdance og aerobic. Sideløbende med sit job arrangerer hun ture til Paris. - Hendes fritidsinteresse er aerobic, dans, fitness og litteratur.

IX.D.2.d.2)
Mette Birgit Busk Mouritsen er født den 1. marts 1947 i Granslev. Hun blev gift den 26. august 1967 i Granslev Kirke med Carlo Volsgaard Christensen, der er født den 6. april 1945 i Havnstrup, Videbæk Sogn, som søn af kirketjener Frede Carlo Christensen og hustru Vera Ingeborg Nielsen.
Bosat: Sønderlund 24, Ødsted, Vejle.
Mette Birgit Busk Mouritsen gik i skole i Houlbjerg i 7 år, hvorpå hun arbejdede ½ år i huset hos en moster i Langå. Efter ½ års ungdomsskoleophold i Vivild fortsatte hun på ungdomsskolen som ung pige i huset hos forstanderparret. Efter at have tjent som ung pige i huset hos uddeleren i Kærbølling Brugs, stod hun i lære som butiksassistent i Hallundbæk Brugs i Blåhøj og udlærtes i august 1966. De følgende år til 1973 var hun beskæftiget på konfektionsfabrikken Strikson i Vejle, først som lagerekspedient og fra 1971 som kvalitetskontrollør. Efter at have været hjemmearbejdende husmor til 1977 fik hun job som salgsassistent i Ødsted Brugsforening, hvor hun siden har været beskæftiget.

Carlo Volsgaard Christensen gik i skole i Blaahøj i 7 år og tjente derefter som landbrugsmedhjaelper, afbrudt af et ophold på Vesterlund Ungdomsskole. l 1964 blev han udlært murer hos murermester H. Christensen i Blaahøj, og efter at have aftjent sin værnepligt ved Prinsens Livregiment i Viborg, hvorfra han hjemsendtes i december 1965, arbejdede han som murersvend i Vejle i ca. 2 år. De følgende 9 år var han ansat ved Hosby Huse, hvor han var med til at bygge huse i både Danmark, Tyskland og Schweiz. Dernæst blev han byggeleder ved Kenneth Huse i hhv. Danmark og Tyskland, og efter 9 års ansættelse i firmaet arbejdede han 9 år som byggeleder ved Frydkjær Huse. Senere vendte han tilbage til sin tidligere arbejdsplads ved Kenneth Huse, og for det firma var han beskæftiget som byggeleder i Østberlin i 3 år og siden 1996 har han arbejdet ved Frydkjær Huse, nu som teknisk chef. - Carlo Volsgaard Christensen har siddet i bestyrelsen for Ammitsbøl Idrætsforening i ca. 10 år.

IX.D.2.d.2)a)
Ulrik Volsgaard Christensen er født den 8. januar 1971 i Vejle. Han blev gi den . apr i Ødsted Kirke med Tina Alminde, der er født den 1. september 1971 i Vejle som datter af lagermedarbejder Arne Alminde og hustru, regnskabsassistent Elsebeth Nielsen.
Bosat: Kløverengen 25, Viby S.
Ulrik Volsgaard Christensen afsluttede folkeskolen efter 10. klasse i Ødsted og var derefter på high school i USA i 1 år, hvorpå han bestod hf på Rosborg Gymnasium i Vejle i 1991. 11995 blev han uddannet kontorassistent ved P. Henning Jensen i Frederikssund, og han har siden arbejdet ved Sony Nordic, først som lagerarbejder og siden 1999 som forvalter.

Tina Alminde gik i skole i Ødsted i 10 år og tog HH-eksamen fra Vejle Handelsskole i 1991, hvorpå hun blev uddannet indenfor regnskab i firmaet Bigurn & Steenfos (rådgivende ingeniørfirma). Siden 1997 har hun arbejdet i Kampsax A/S, hvor hun nu er project controller.

IX.D.2.d.2)a)1))
Pernille Volsgaard Christensen er født den 25. januar 1999 i Valby Sogn.

IX.D.2.d.2)a)2))
Louise Volsgaard Christensen er født den 25. januar 1999 i Valby Sogn.

IX.D.2.d.2)b)
Camilla Volsgaard Christensen er født den 24. juni 1974 i Vejle. Hun blev gift den 26. maj 2001 i Ødsted Kirke med Klaus Eskildsen, der er født den 14. december 1977 i Vejle som søn af maler Orla Eskildsen og hustru, maler Lis Hansen.
Bosat: Tuja Alle 1, Uhrhøj, Vejle.
Camilla Volsgaard Christensen gennemgik 10 års skolegang i Ødsted og varderefterpå high school i Australien i 1 år, hvorpå hun læste til hf i Vejle. Sideløbende med sine studier havde hun småjob, bl.a. arbejdede hun på Mc Donalds i 4 år. Dernæst tog hun uddannelse til frisør, og hun er stadig beskæftiget indenfor sit fag.

Klaus Eskildsen gik i skole i Billund i 8 år og tog derefter 9. og 10. klasses eksamen på Vejlefjord Efterskole, hvorpå han stod i lære som mekaniker i Billund. Efter at være blevet udlært arbejdede han 6 år som mekanikersvend, og han er nu beskæftiget på Bonus Energi A/S, hvor han er beskæftiget med vindmølleproduktion. - Sin værnepligt aftjente han ved Beredskabskorpset, og han fik her brandmandsuddannelse.

IX.D.2.d.2)b)1))
Frida Volsgaard Eskildsen er født den 4. oktober 2002 i Vejle.

buskene.dk
Tilbage til indhold