marie - Buskene

Buskene
Buskene
Gå til indhold
Marie's side..

IX.D.2.k
Marie Busk Sørensen er født den 2. marts 1927 i Houlbjerg. Hun blev gift den 28. december 1958 i Houlbjerg Kirke med Egon Juhl Hendriksen, der er født den 26. december 1925 i Bøvling som søn af murer Elias Hendriksen og hustru Mary Kristensen.
Bosat: Højvangsvej 6, Langå.
Marie Busk Sørensen gik i skole i Houlbjerg i 7 år og tjente derefter i forskellige huslige pladser, hvorpå hun i 1952 påbegyndte uddannelse til husholdningslærer på Ankerhus Husholdningsseminarium i Sorø. Hun bestod eksamen i foråret 1964 og arbejdede de følgende 2 år på Vejle Husholdningsskole. Efter at have haft job på Grønland som økonoma, hvor hun mødte sin tilkommende ægtefælle, rejste hun til Danmark og blev gift og senere hjemmearbejdende husmor, dog afbrudt af perioder som vikar på kommuneskolen samt ansættelse på aftenskole, hvor hun underviste i madlavning. - Marie Busk Sørensen har siddet i skolenævnet ved Langå Skole, og hun har været i bestyrelsen for Venstrevælgerforeningen, Langå afdelingen.

Egon Juhl Hendriksen gik i Bøvlingbjerg Skole og tjente derefter som karl på landet, indtil han indkaldtes til militærtjeneste ved Feltartilleriet i Århus og Tønder. Desuden var han vagtsoldat ved flygtningelejrene i Jylland, og efter hjemsendelsen fortsatte han ved landbruget med bl.a. et ophold på Lægaarden Landbrugsskole ved Holstebro. I 1956 fik han arbejde på Grønland som altmuligmand hos en broder, der var tømrer på stedet. I 1959 købte han gården Ingersminde i Langå med et tilliggende på 20 tdl., og senere tilkøbtes yderligere 20 tdl. jord til gården. I 1995 blev gården overtaget af sønnen Jens. - Egon Juhl Hendriksen har siddet i bestyrelsen for vandværket.

IX.D.2.k.1)
Jens Busk Hendriksen er født den 4. juni 1959 i Langå.
Bosat: Højvangsvej 6, Langå.
Jens Busk Hendriksen gennemgik 10 års skolegang og var derefter på Malling Landbrugsskole, hvorpå han tjente som landbrugsmedhjælper i ca. 2 år. Efter endnu et ophold på landbrugsskolen i Malling rejste han til Canada og senere New Zealand, hvor han hvert sted arbejdede ½ år på landbrugsejendomme. Il 981 påbegyndte han land brugstekn ikeruddannelse på Vejlby Landbrugsskole, hvorfra han bestod eksamen i 1984. Dernæst arbejdede han på Bording Minkfodercentral som konsulent til 1994, og i 1995 overtog han fødegården, som han driver med svin og minkfarm. Jens Busk Hendriksen har siddet i bestyrelsen for Djursland Pelsavlerforening, og han er nu medlem af bestyrelsen for vandværket.

IX.D.2.k.2)
Carsten Juhl Hendriksen er født den 14. marts 1961 i Langaa. Han blev gift den 13. maj 1989 i Lundtofte Kirke med Gitte Erskov, der erfødt den 11. april 1965 i København, Hellig Kors Sogn, som datter af cand. act. Fin Erskov og hustru, lærer Anne-Merete Andersen.
Bosat: Vesterleds Alle 16, Brøndby.
Carsten Juhl Hendriksen bestod studentereksamen fra Randers Amtsgymnasium i 1980 og var derefter ½ år på værkstedsskole i Århus, hvorpå han arbejdede 6 måneder på Grundfos. Fra sommeren 1981 til marts 1987 læste han til civilingeniør på Danmarks Tekniske Højskole i Lyngby, og efter at have bestået eksamen læste han til HD på Handelshøjskolen i København. 1 1991 blev han civiløkonom, og sideløbende med sine studier arbejdede han fra 1987 som ingeniør på Elkraft.

Gitte Erskov bestod studentereksamen fra Christianshavns Gymnasium i 1983 og var derefter ½ år i kibbutz i Israel. l 1984 bestod hun hf i enkeltfag, og året efter blev hun elev på Suhrs Seminarium, hvorfra hun bestod eksamen som ernærings- og husholdningsøkonom i 1989. Herpå havde hun forskelligt arbejde, bl.a. på Sundholm og på NESA. Hun arbejder nu på Sovi.

IX.D.2.k.2)a)
Bjarke Erskov Hendriksen er født den 20. december 1991 i København, Sct. Andreas Sogn.

IX.D.2.k.2)b)
Rune Erskov Hendriksen er født den 20. april 1995 i Brøndbyvester.

IX.D.2.k.3)
Ole Juhl Hendriksen er født den 30. august 1965 i Langå. Han blev gift den 27. maj 1995 i Bagsværd Kirke med Majken Strøyer Christophersen, der er født den 22. august 1964 på Amager som datter af læge Ivan Strøyer Christophersen og hustru, kontorassistent Jytte Hansen.
Bosat: Skensvedvej 38, Brønshøj.
Ole Juhl Hendriksen bestod studentereksamen fra Randers Amtsgymnasium i 1984 og aftjente derpå sin værnepligt ved Civilforsvaret i Middelfart. Fra 1985 til 1991 var han elev på Danmarks Tekniske Højskole i Lyngby, hvorfra han bestod eksamen som civilingeniør. Efter at have arbejdet ca. 2 år i et ventilationsfirma i Søborg blev han i 1994 ansat i det rådgivende ingeniørfirma Esbensen i København.

Majken Strøyer Christophersen bestod studentereksamen i Farum i 1983 og havde derefter et ophold på Gjerlev Idrætshøjskole, hvorpå hun var au pair i Frankrig i 1 år. Fra 1985 til 1989 læste hun til husholdningslærer på Suhrs Seminarium i København, og efter at have bestået eksamen blev hun ansat på revalideringshjemmet Elleslettegaard ved Vedbæk, hvor hun stadig er beskæftiget.- Majken Strøyer Christophersen har spillet basketball på divisionshold.

IX.D.2.k.3)a)
Ida Strøyer Hendriksen er født den 30. december 1996 i Hvidovre.

IX.D.2.k.3)b)
Mette Strøyer Hendriksen er født den 18. september 2000 i Brønshøj.buskene.dk
Tilbage til indhold